O que é bonito e o que non o é: a arte inesperable

Mulleres e identidades de xénero alternativas ou non binarias a través do mundo da arte. Sobre cómo o establishment do mundo artístico ten ignorado sistematicamente as obras artísticas realizadas por mulleres ou as manifestacións artísticas nas que se subvirten as normas sociais.